Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie duże 
17°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Czyste Powietrze

czyste powietrze

 

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Mieleszyn uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Uruchomienie punktu ma na celu ułatwienie mieszkańcom gminy Mieleszyn aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

 

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach programu, skonsultować wniosek o dofinansowanie lub płatność, uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku oraz pozostałych dokumentów, złożyć wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Poznaniu gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna.

 

 

FUNKCJONOWANIE PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO

Urząd Gminy Mieleszyn

Mieleszyn 23

62-212 Mieleszyn

 

Czynny w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny spotkania pod numerem telefonu: 609 299 022.

 

Kontakt mailowy: klimat@mieleszyn.pl (w wiadomości prosimy podać imię i nazwisko oraz adres inwestycji).

 

Przed przyjściem do Urzędu w celu wypełnienia wniosku, należy obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją programu.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:


„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

 

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE MIELESZYN

Od początku programu do 30.09.2023 r. do 31 grudnia 2024 r. 

 

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 134.


Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 69.


Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 597 004,05 zł.


.


WYKAZ INFORMACJI I DOKUMENTÓW DO ZŁOŻENIA WNIOSKU


PRZYDATNE LINKI:

 

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ - Kalkulator dotacji

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ - Kalkulator grubości izolacji

 

 

PRZYDATNE DOKUMENTY DOT. PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE":


  1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze,
  2. Załącznik  nr 1 do programu - ulga podatkowa,
  3. Załącznik  nr 2 do programu - koszty kwalifikowane (część 1),
  4. Załącznik  nr 2a do programu - koszty kwalifikowane (część 2),
  5. Załącznik nr 2b do programu -  koszty kwalifikowane (część 3).

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE:


1. Broszura informacyjna.

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Polecamy