Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie duże 
14°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
SUSZA

W związku z wystąpieniem suszy producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, za pośrednictwem publicznie dostępnej aplikacji internetowej „zgłoś szkodę rolniczą”   (link: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/auth).

 

         Jeżeli rolnik nie zgadza się z oszacowaniem szkód za pośrednictwem aplikacji, ma możliwość oszacowania szkód dodatkowo przez zespół Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Fakt ten należy zgłosić w Urzędzie Gminy Mieleszyn, 62-212 Mieleszyn 23 w biurze nr 1 (biuro podawcze) lub listownie (w wersji papierowej), w terminie umożliwiającym oszacowanie szkód (przed zbiorem uprawy).

 

 Szacowanie szkód odbywa się na wniosek producenta rolnego!


           We wniosku z oszacowania zakresu i wysokości szkód  w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZA 2023 należy wykazać tylko te uprawy w których wystąpiła szkoda. 

 

Wnioski dostępne są:
·        link wniosku - załącznik do pobrania TUTAJ ,

·        w budynku Urzędu Gminy Mieleszyn.

 

Uwaga:
Wnioski należy składać w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do 15 września 2023 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

                                                                                  Wójt Gminy Mieleszyn

                                                                                    /-/ Artur Hańczak

Powrót do listy aktualności
Poprzednia
Następna
Zobacz następne
Komunikat wodociąg Dębłowo
Komunikat wodociąg Dębłowo
29 - 09 - 2023
Komunikat wodociąg Mieleszyn
Komunikat wodociąg Mieleszyn
29 - 09 - 2023
Komunikat wodociąg Mielno
Komunikat wodociąg Mielno
29 - 09 - 2023

Polecamy