Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie duże 
18°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Mieleszyn
(I piętro, pokój numer 4) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie.

Punkt informacyjny czynny w godzinach otwarcia Urzędu Gminy

Prosimy o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania pod numerem telefonu:
609 299 022.

Kontakt mailowy: klimat@mieleszyn.pl (w wiadomości prosimy podać imię i nazwisko oraz adres inwestycji).

Przed przyjściem do Urzędu w celu wypełnienia wniosku, należy obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją programu, którą można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W PROGRAMIE NIEZBĘDNE SĄ:

 1. Aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego.
 2. PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki.
 3. Numer księgi wieczystej / dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).
 4. Numer działki.
 5. Przybliżony rok budowy domu/ wystąpienia o pozwolenie na budowę.
 6. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2.
 7. Wartość dochodu/rodzaj PIT.
 8. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania zaświadczenie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
 9. Jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury.
 10. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja).
 11. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku/lokalu mieszkalnym, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności.
 12. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 

PRZYDATNE LINKI:

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ - Kalkulator dotacji

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ - Kalkulator grubości izolacji

 

PRZYDATNE DOKUMENTY DOT. PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE":

 1. Program Priorytetowy,
 2. Załącznik nr 2 PPCP – koszty kwalifikowane,
 3. Załącznik nr 2a PPCP – koszty kwalifikowane,
 4. Załącznik nr 2b PPCP – koszty kwalifikowane.

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/

Powrót do listy aktualności
Poprzednia
Następna
Zobacz następne
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego Mieleszyn
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego Mieleszyn
14 - 06 - 2024
Wielkopolska Infolinia Wsparcia
Wielkopolska Infolinia Wsparcia
14 - 06 - 2024
Komunikaty Powiatowego lekarza Weterynarii
Komunikaty Powiatowego lekarza Weterynarii
14 - 06 - 2024

Polecamy