Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mieleszyn, Przysieka i Popowie Tomkowym

Polecamy