Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karniszewo

Polecamy