Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.

Polecamy