Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego dla gminy Mieleszyn

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego dla gminy Mieleszyn

       

 

Radni Gminy Mieleszyn, podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego dla obszaru całej gminy (Uchwałą nr XLIX/325/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.). Opracowanie planu ogólnego wynika z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 24 września 2023r. Plan ogólny po uchwaleniu zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mieleszyn. Stanowić będzie podstawę do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wkrótce rozpocznie się etap zbierania wniosków do planu ogólnego, termin i sposób składania wniosków zostanie podany w ogłoszeniu na stronie Urzędu Gminy Mieleszyn, w zakładce BIP.

 

1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Mieleszyn

2. Materiały_instruktażowe_formularz_pisma_APP.

3. Przykład_wypełnionego_formularza_wniosek_do_projektu_POG.

4. Wzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego PDF.

5. Wzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego.

Powrót do listy aktualności
Następna
Zobacz następne
Informacja o wysyłce faktur drogą elektroniczną
Informacja o wysyłce faktur drogą elektroniczną
20 - 05 - 2024
Ostrzeżenie meteorologiczne: burza
Ostrzeżenie meteorologiczne: burza
20 - 05 - 2024
Ostrzeżenie meteorologiczne: burze
Ostrzeżenie meteorologiczne: burze
20 - 05 - 2024