PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Gmina Mieleszyn zamierza wziąć udział w naborze. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Deklaracja ta zostanie rozpowszechniona wśród zainteresowanych właścicieli lokali znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Można ją również pobrać tutaj.

Wypełnione deklaracje najpóźniej do 21 listopada 2022 r. należy złożyć do Urzędu Gminy Mieleszyn  (pozostałe budynki). Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieleszyn w biurze nr 6, pod nr telefonu 61 429 50 71 lub pisząc na adres email: klimat@mieleszyn.pl

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, Gmina Mieleszyn złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, czyli dla naszych mieszkańców, o czym będziemy Państwa szczegółowo informować po rozstrzygnięciu naboru dla gmin.

 Do kogo kierowany jest program?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?


Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000,00 zł,

– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000,00 zł,

– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500,00 zł.

  

Dla jakich przedsięwzięć można uzyskać dotacje w ramach programy „Ciepłe mieszkanie”?

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  1. zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
  2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
  2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
Do pobrania:
2. Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/
Powrót do listy aktualności
Poprzednia
Następna
Zobacz następne
Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE
Ostrzeżenie meteorologiczne - BURZE
24 - 07 - 2024
Dzieci z całego powiatu na zajęciach w Stolicy eXperymentu
Dzieci z całego powiatu na zajęciach w Stolicy eXperymentu
23 - 07 - 2024
Informacje dotyczące ASF u trzody chlewnej
Informacje dotyczące ASF u trzody chlewnej
22 - 07 - 2024