Gmina
Mieleszyn
umiarkowane opady deszczu 
7°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Odbiór drogi gminnej 282014P Świątniki Małe - Świątniki Wielkie

W dniu 22 października 2021 r. odbył się uroczysty odbiór drogi gminnej 282014P Świątniki Małe - Świątniki Wielkie po remoncie dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

 

Wartość inwestycji wyniosła 920.237,91 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 599.984,11 zł.

 

Wójt Gminy Mieleszyn przywitał zgromadzonych gości: Dyrektora Biura Poselskiego Posła Zbigniewa Dolaty - Wojciecha Szymczaka, Wicestarostę Powiatu Gnieźnieńskiego Annę Jung, Członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Mariusza Mądrowskiego, Kierownika budowy Bogdana Wasyńczuka, Inspektora nadzoru Mieczysława Łebedyńskiego, Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Mieleszyn Adama Pilarowskiego i Radnych Gminy Mieleszyn oraz sołtysa wsi Świątniki Małe. 

 

Po przywitaniu gości Wójt odczytał list gratulacyjny Michała Zielińskiego - Wojewody Wielkopolskiego oraz złożył podziękowania: Zbigniewowi Dolacie za wsparcie i rekomendacje złożonych wniosków, firmie wykonawczej EL-KAJO oraz pracownikom Urzędu zaangażowanym w realizację inwestycji: m.in. Agnieszce Skalskiej, Agnieszce Adamskiej, Katarzynie Siódmiak.

 

Wierzymy, że inwestycja przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania w Gminie Mieleszyn.

Powrót do listy aktualności
Poprzednia
Następna
Zobacz następne
Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym
Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym
18 - 04 - 2024
Program Czuwamy! Pamiętamy!
Program Czuwamy! Pamiętamy!
18 - 04 - 2024
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
18 - 04 - 2024

Polecamy