Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie duże 
14°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
GRANTY PPGR – INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Mieleszyn


Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminę Mieleszyn wniosek w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, został zaakceptowany przez biuro projektu Cyfrowa Gmina.

Gminie Mieleszyn przyznano środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 420 000,00 zł.

Pierwotnie przewidziane w konkursie grantowym stawki 3.500,00 zł za laptop zostały obniżone przez Grantodawcę do 2.500,00 zł.

Gmina Mieleszyn dnia 20 maja 2022 r. podpisała umowę na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin PPGR. Zgodnie z założeniami konkursu, na realizację projektu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 27 czerwca 2022 r. został ogłoszony przetarg na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie wyłoniony wykonawca, który dostarczy sprzęt komputerowy. Po jego dostarczeniu Gmina przekaże go Wnioskodawcom.
Dopiero po rozstrzygnięciu przetargu i zakupie sprzętu komputerowego będziemy się kontaktować z Wnioskodawcami, których wnioski zostały zakwalifikowane w celu umówienia się na podpisanie umowy i ustalenia sposobu przekazania sprzętu komputerowego.


Prosimy śledzić informacje na naszej stronie internetowej.

 

ppgr

Powrót do listy aktualności
Poprzednia
Następna
Zobacz następne
Komunikat wodociąg Dębłowo
Komunikat wodociąg Dębłowo
29 - 09 - 2023
Komunikat wodociąg Mieleszyn
Komunikat wodociąg Mieleszyn
29 - 09 - 2023
Komunikat wodociąg Mielno
Komunikat wodociąg Mielno
29 - 09 - 2023

Polecamy