Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie umiarkowane 
19°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Prognoza OOŚ Strategii ZIT Gniezno

INFORMACJA

Stowarzyszenie ZIT Gniezno informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ,,Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.).

 

Pełna treść obwieszczenia oraz dokumenty znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji.

 

1. Lista projektów poza ZIT

2. Gminy i powiat - fiszki zbiorczo

3. Lista projektów ZIT

4. Obwieszczenia ZIT Gniezno

5. Strategia ZIT

6. Prognoza oddziaływania

Powrót do listy aktualności
Poprzednia
Następna
Zobacz następne
Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego dla gminy Mieleszyn
27 - 02 - 2024
Informacja o wysyłce faktur drogą elektroniczną
Informacja o wysyłce faktur drogą elektroniczną
20 - 05 - 2024
Ostrzeżenie meteorologiczne: burza
Ostrzeżenie meteorologiczne: burza
20 - 05 - 2024

Polecamy