Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
19°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Przebudowa drogi gminnej nr 282011P w miejscowości Karniszewo

Gmina Mieleszyn otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej 282011P zlokalizowanejmiejscowości Karniszewo, od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku wsi Bojanice, gmina Kłecko, na odcinku 993mb. Projekt budowlany przewiduje wyrównanie profilu betonem asfaltowym, skropienie jezdni emulsją asfaltową, ułożenie warstwy wiążącej. Dodatkowo projekt zakłada wykonanie mijanek, wykonanie bieżącej konserwacji rowu, wykonanie zjazdów gospodarczych na pola, posesje i drogi gruntowe. Przewidziano również wymianę starego oznakowania pionowego oraz montaż nowych znaków oraz budowa chodnika i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej.

 

W dniu 19 października 2022 r. nastąpił odbiór drogi gminnej nr 282011P w m. Karniszewo.

 

Dziękujemy za przybycie wszystkim zaproszonym gościom: Panu Posłowi Zbigniewowi Dolacie, inspektorowi nadzoru Panu Mieczysławowi Łebedyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Adamowi Pilarowskiemu, radnemu Panu Bolesławowi Tubackiemu.

Dziękujemy wykonawcy firmie F.P.H.U. Badera za rzetelność i fachowość przy realizacji zadania.

 

 


 

Powrót do listy aktualności
Poprzednia
Następna
Zobacz następne
Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego dla gminy Mieleszyn
27 - 02 - 2024
Informacja o wysyłce faktur drogą elektroniczną
Informacja o wysyłce faktur drogą elektroniczną
20 - 05 - 2024
Ostrzeżenie meteorologiczne: burza
Ostrzeżenie meteorologiczne: burza
20 - 05 - 2024

Polecamy