Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na wykonanie Remontu wieży i całkowitej wymianie kopuły w Kościele p.w. NSPJ w miejscowości Popowo-Ignacewo.

Polecamy