Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie duże 
10°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Apel do mieszkańców

UWAGA! OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ!

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Szanowni Mieszkańcy!

Dziś ogłoszone zostały kolejne obostrzenia wprowadzone przez administrację rządową.

OD 25 MARCA DO 11 KWIETNIA WPROWADZONE ZOSTAŁY OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ.

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Dodatkowo w zgromadzeniach będą mogły uczestniczyć maksymalnie dwie osoby.

Obostrzenia te nie dotyczą:

dojazdu do pracy,

wolontariatu,

załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (np niezbędnych zakupy, wykupienia lekarstw, opieki na bliskimi, wyprowadzienia psa),

przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób, choć nie dotyczy to rodzin.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań, chyba że z najbliższymi.

Ponadto ograniczona została liczba osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, w mszach świętych do pięciu osób, nie licząc oczywiście osób sprawujących te obrzędy – kapłanów, albo osób, które uczestniczą np. w pogrzebie, czyli osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych.

To jest bardzo duże ograniczenie, ale myślę, że niezbędne, abyśmy mogli funkcjonować i chronić siebie wzajemnie.

Zgodnie z Poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2020 roku samorządy gminne mają prowadzić wszelkie możliwe działania związane z informowaniem Mieszkańców o wprowadzonych ograniczeniach dot. między innymi do przebywania w miejscach publicznych.

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wójt Gminy Mieleszyn

/-/ Artur Hańczak

=================================================

APEL DO MIESZKAŃCÓW WS. SEGREGACJI ODPADÓW W STANIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
Gminy Mieleszyn zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby z powodu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 zwracać szczególną uwagę podczas segregacji odpadów. Ważne, by środki ochrony osobistej tj. rękawice, maseczki, chusteczki higieniczne, fartuchy, kombinezony, itp. wyrzucać do czarnego worka – pojemnik na zmieszane odpady komunalne.

Apelujemy do mieszkańców, by odpady z lokali mieszkalnych osób zarażonych lub objętych kwarantanną umieszczone zostały w szczelnie zamkniętym worku, oznaczonym literą „K”.

 

  Wójt Gminy

/-/ Artur Hańczak

Polecamy