Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie duże 
14°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Budowa Boisk rozpoczęcie

 boiska

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 Poddziałanie 19.2” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Kwota całkowita projektu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

 552 270,00 (brutto)

Kwota dofinansowania

351 409,00 (brutto)

 

Gmina Mieleszyn informuje o rozpoczęciu prac przy budowie boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łopienno i Karniszewo gmina Mieleszyn.

 Operacja polegająca na budowie dwóch ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Łopiennie i Karniszewie, jest odpowiedzią Gminy Mieleszyn na rosnące potrzeby mieszkańców, zapotrzebowanie na nowoczesną, bezpieczną, dostępną również w godzinach popołudniowych i wieczornych infrastrukturę rekreacyjną. W wyniku przeprowadzonej operacji powstaną dwa nowe obiekty sportowe o rekreacyjnej funkcji, umożliwiające amatorskie uprawianie takich dyscyplin jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna czy tenis ziemny.

 Rozpoczęcie prac 8 maja 2018 r.

 

Polecamy