Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie duże 
17°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Budownictwo i drogi

Sprawy związane z budownictwem i gospodarką przestrzenną oraz drogami

na terenie Gminy Mieleszyn

prowadzone są w pokoju nr 6

tel. 61 429 50 71


1. Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego płatne 17,00 zł.

a) Wniosek o zaświadczenie przeznaczeniu w planie.

 

2. Zaświadczenie o wypisie i wyrysie z planu zagospodarowania przestrzennego płatne 130,00 zł.

a) Wniosek o wypis i wyrys planu zagospodarowania przestrzennego.


3. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości (bez opłat).

 

4. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomosci (bez opłat).

a) oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia sprzeciwu.

 

5. Decyzja o ustalenie warunków zabudowy płatna 598,00 zł (nie dotyczy właścicieli i użytkowników wieczystych terenu, którego wniosek dotyczy).

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

 

Wniosek o przeniesienie decyzji.

 

 6. Wniosek o zajęcie pasa drogowego:

a) Opłata roczna za umieszczenie urządzenia.

b) Opłata za zajęcie pasa drogowego w trakcie robót.

c) wniosek o zjazd

 

7. Wniosek o nadanie numeru porządkowego.

Polecamy