Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
20°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Dębłowo

 Sołtys: Bartłomiej Adamczewski

Rada Sołecka:

Kopeć Sławomir

Lewandowski Grzegorz

Marzyńska Sylwia 

 

Dębłowo

 Niewielkie, położone wśród pól i lasów sołectwo, które w swojej administracji posiada: Dębłowo  i Nowaszyce.

Pierwsze wzmianki na temat wsi sięgają czasów Bolesława Pobożnego( XIII w). Już 800 lat temu mieszkańcy osady oddawali dziesięcinę na rzecz kościoła Św. Jerzego w Gnieźnie.

Dębłowo  to typowo rolnicza wieś. Rolnicy pracują tu na średniej wielkości gospodarstwach (około 20 hektarów ziemi). Nastawiają się głównie na hodowlę świń. Do sołectwa należy również wieś Nowaszyce, w których mieszkają pracownicy leśni. Razem mieszka tutaj około 130 osób.

Cisza i spokój, towarzyszy codziennemu życiu mieszkańców.

Miszkańcy spotykają się w świetlicy wiejskiej przy której jest plac zabaw oraz pamiatkowy obelisk upamietniajacy urodzonego w Dębłowie Marszałka Sejmu Ustawodawczego I kadencji potem Senatu II RP Wojciecha Trąmpczyńskiego.  

Polecamy