Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
20°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Dobiejewo

Sołtys: Mróz Lucyna

Rada Sołecka
Rychwalski Piotr

Hanusko Henryk

Nowak Katarzyna

 

Dobiejewo

Położona na niewielkim wzniesieniu, w sąsiedztwie jeziora Kłeckiego. Wieś jest bardzo atrakcyjna krajobrazowo.  Jej wielkim atutem jest przestrzeń. Domy położone są tu od siebie w pewnej odległości.

Podobnie jak w sąsiednie wsie, również Dobiejewo ma blisko 800-letnią tradycję. W XIII wieku Henryk Pobożny nadał ze wsi dziesięcinę na rzecz kościoła Św. Jerzego w Gnieźnie. Już jednak wiek później osada zmieniła swoją przynależność i płaciła dziesięcinę dla kościoła w Łopiennie. Kolejną ciekawostką jest XVI-wieczna historia miejscowości. W tym właśnie wieku właścicielem Dobiejewa był burgrabia krakowski - Andrzej Zakrzewski.  

Atrakcyjne położenie wsi sprawia, że ziemią w okolicy jeziora zainteresowani są nabywcy działek rekreacyjnych

Wieś bardzo mocno związana jest z niedalekim Łopiennem. Tam właśnie miejscowi mają swoją parafię, uczestniczą w zabawach, festynach i dożynkach. Jedynie dzieci ze wsi chodzą aż do trzech różnych szkół: w Świniarach, Łopiennie i Mieleszynie.

Polecamy