Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
19°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Dziadkówko

Sołtys: Siadak Elżbieta 

Rada Sołecka
Bartkowiak Kamilla

Kapczyński Arkadiusz

Wysocka Teresa

 

Dziadkowo/Dziadkówko

 Miejscowi mówią, że żyje się tu, jak u Pana Boga za piecem. Nic dziwnego. Obie wsie stanowiące jedno sołectwo oddalone są od głównych dróg, położone pod lasem i między jeziorami.

Sołectwo usytuowane jest na pograniczu dwóch województw: Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Granicę administracyjną stanowi w tym miejscu rzeka Wełna. Tuż obok rzeki rozpościerają się malownicze jeziora: Zioło oraz Dziadkowskie. Wszystko to razem sprawia, że Dziadkowo i Dziadkówko stanowią przysłowiową oazę spokoju.

Historia Dziadkowa sięga XV wieku, kiedy to miejscowość należała do znanego w Wielkopolsce rodu Grzymalitów.

Z kolei młodsze o wiele lat Dziadkówko to rolnicza wieś. Mimo że ziemie są tu słabe, mieszkańcy starają się żyć z pracy na roli.

Być może przyszłością tych spokojnych miejscowości już niedługo stanie się agroturystyka. Obie wsie posiadają jednak wszelkie walory mogące zachęcać turystów - jest tu woda i lasy.

Sołectwo, w którym mieszka przeszło 110 osób, należy do parafii w Popowie - Ignacewie. Od lat obie wsie posiadają jednego sołtysa. Od kilku lat tradycją zaprzyjaźnionych miejscowości jest obieranie na ten urząd kobiet.

Polecamy