Gmina
Mieleszyn
słabe opady deszczu 
8°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Działalność gospodarcza

Sprawy związane z działalnością gospodarczą prowadzone są w pokoju nr 9

tel. 61 429 50 64

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu prowadzone są w pokoju nr 6.

 tel. 61 429 50 71

Od 1 stycznia 2012 roku działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność i mają bazpośredni dostęp do swojego wipsu i możliwość jego wydruku oraz zmiany.

Osoby chcące załozyć działalność gospodarczą mogą to zrobić elektronicznie w domu, a w Urzędzie tylko potwierdzić wpis lub tradycyjnie zgłosić w Urzędzie. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie CEIDG.

Wpis do CEIDG oraz zmiany dokonywane we wpisie prowadzone są bezpłatnie.

Do pobrania:

Wniosek o wpis do CEIDG


Klauzula RODO do wpisu do CEIDG

 

Oświadczenie roczne o wysokości sprzedaży alkoholu


Wniosek o jednorazowe zezwolenie

 

Wniosek o wydanie zezwolenia

 

Wniosek rezygnacja z zezwolenia

 

 


Tarcza Antykryzysowa

Polecamy