Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
19°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Informacja dla przedsiebiorców

Szanowni Przedsiębiorcy z terenu gminy Mieleszyn!

Szeroko dyskutowane jest w kraju wsparcie dla gospodarki w związku ze stratami spowodowanymi stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Przedsiębiorców, uprzejmie informuję, że samorząd gminny może udzielić ulg w spłacie podatku od nieruchomości.

Dotyczy to:

- odroczenia terminu płatności podatków lub zapłaty zaległości podatkowych,
- rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej,

- umorzenia w części lub w całości zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę.

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 powinni złożyć stosowny wniosek w tutejszym Urzędzie Gminy.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.  

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Mieleszynie nr tel. 61 429 50 62.

Być może oferta gminy dla przedsiębiorców zostanie poszerzona w momencie podjęcia przez Sejm stosownych ustaw.

O wszelkich nowych propozycjach i możliwościach będziemy informować na bieżąco.

 

     Wójt Gminy

/-/ Artur Hańczak

 

Poniżej do porbania jest Informacja dla przesiebiorcy Tarcza Antykryzysowa

tutaj

 

 

 

Polecamy