Pozyskane środki dla Gmin
Inwestycje z budżetu państwa