Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie umiarkowane 
19°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Kowalewo

Sołtys: Bujanowska Kamilla 

Rada Sołecka
Banicki Piotr

Cichowicz Sławomir

Perek Joanna

Prus Marcin

Wojtaszak Michał

 

Kowalewo

 Kowalewo położone jest na wschodnim krańcu gminy, otoczone lasem i polami. Jednak najważniejszym atutem tych miejscowości jest długie, polodowcowe, ciągnące się wzdłuż całej wsi jezioro Dziadkowskie. Z jednej strony stanowi ono wspaniały element krajobrazu, a z drugiej stwarza szansę na przyszłość, gdyż z rozwojem turystyki i agrobiznesu miejscowi wiążą duże nadzieje.

Historia osady zaczyna się w XIV wieku. W XVI wieku miejscowość znana była pod nazwą „Kowaliewo”. Wiemy, że w XIX wieku mieszkało tutaj około 170 osób. Sołectwo liczy około 120 mieszkańców.

Spore nadzieje na rozwój mieszkańcy wiążą z agroturystyką. Usytuowanie wsi w okolicy czystego i dużego jeziora, daje spore szanse na przyciągnięcie turystów.

We wsi działa sklep, miejscowość jest zwodociągowana.

Mieszkańcy z funduszu sołeckiego wybudowali niewielką świetlicę wiejską.

Polecamy