Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
19°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Mieleszyn

Sołtys: Owczarek Radosław

Rada Sołecka
Lewicki Kazimierz

Winiarski Piotr

Janas Mirosław

Szrejter Izabela

Nowak Arleta

 

Mieleszyn

 Mieleszyn jest siedzibą gminy – wieś licząca około 853 mieszkańców. Pierwsza historyczna wzmianka o Mieleszynie pochodzi z 1283 r. Początkowo osada należała do dóbr kościelnych, w późniejszych wiekach stanowiła własność szlachecką. Od XIX w. wieś należała do rodziny Kalksteinów. Wówczas to powstał zespół dworsko – pałacowy w skład którego wchodziły m.in. olejarnia, cegielnia, kuźnia, owczarnia, mleczarnia i gorzelnia. W skutek parcelacji w 1905 roku pierwotny układ dworu został utracony, powstały nowe liczne budynki mieszkalne i gospodarcze, a także wytyczono nowe drogi. Ślady tamtych czasów są widoczne do dziś. Stara mleczarnia, a także inne budynki gospodarcze są użytkowane przez obecnych mieszkańców Mieleszyna, a w pozostałościach po dworze mieści się Gminne Przedszkole. 

Do 1945 r. mieszkało tu sporo Niemców. Po II wojnie światowej opuścili oni te strony, a opuszczone przez nich domy zasiedliła ludność polska, w dużej mierze z tzw. kresów wschodnich.

Bardzo duże znaczenie dla Mieleszyna miało utworzenie gminy. Wieś, od kiedy stała się ośrodkiem administracyjnym znacznie się rozwinęła. Powstały w niej instytucje o charakterze gminnym, wybudowano tu dużo domów, zmienił się jej charakter.

Obecnie w Mieleszynie funkcjonuje kilka punktów handlowych i usługowych, filia banku, przychodnia lekarska oraz kilka instytucji niezbędnych dla funkcjonowania jednostki samorządowej. Mieści się tu Szkoła Podstawowa. Jednocześnie wieś nie utraciła swojego rolniczego oblicza, we wsi jest kilka dużych i dobrze prosperujących gospodarstw rolnych.

Ważną rolę skupiającą mieszkańców wsi pełni Ochotnicza Straż Pożarna, działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a także Koło Gospodyń Wiejskich i Gminny Klub Seniora.

Mieszkańcy spotykają się w swietlicy wiejskiej, obok której jest plac zabaw i siłownia zewnętrzna.  

Polecamy