Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie duże 
7°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Odpady komunalne

 

Sprawy związane z odpadami komunalnymi prowadzone są w pokoju nr 6

 tel. 61 429 50 71, 61 429 50 60 wew. 6

   

Stawki za odpady komunalne:    
        
nieruchomości zamieszkałe segregowane - 33,00 zł    
podwyższona stawka niesegregowane - 66,00 zł    
        
nieruchomości niezamieszkałe segregowane    

    pojemnik 120 L - 26,00 zł    
    pojemnik 240 L - 52,00 zł    
    pojemnik 1100 L - 238,00 zł    
    worek 120 L - 26,00 zł  

 
podwyższona stawka niesegregowane  

     
    pojemnik  120 L - 52,00 zł    
    pojemnik  240 L - 104,00 zł    
    pojemnik  1100 L - 476,00 zł    
    worek 120 L - 52,00 zł  

 
domki letniskowe        
segregowane - 224,00 zł
podwyższona stawka niesegregowane - 448,00 zł    
        
        
Ulga wynikająca z faktu posiadania kompostownika 1,00 zł/ osobę miesięcznie    

 

Deklaracja o odpadach

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych i surowców wtórnych dla Gminy Mieleszyn październik 2023 r. - wrzesień 2024 r.

 

 

Najważniejsze akty prawne:

1. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieleszyn.

2. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

3. Uchwała w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

4. Uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

5. Uchwała ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchom.Dla mieszkańca:

Jak segregować odpady

Miejsce zagospodarowania odpadów

Zużyty sprzęt elektryczny

Polecamy