Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
19°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Podatki

Sprawy związane z podatkami prowadzone są w pokoju nr 3

tel. 61 429 50 62


Pani Karolina Piechocka

Pani Weronika Kubicka

Pani Aleksandra Mikuła

 

Deklaracja w sprawie podatku leśnego:

Deklaracja na podatek leśny DL – 1  

Załącznik do deklaracji ZDL – 1

Załącznik do deklaracji ZDL – 2

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN – 1

Załącznik do deklaracji ZDN – 1

Załącznik do deklaracji ZDN – 2

 

Deklaracja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek rolny DR – 1

Załącznik do deklaracji ZDR – 1

Załącznik do deklaracji ZDR – 2

 

Informacja w sprawie podatku leśnego:

Informacja o lasach IL – 1  

Załącznik do informacji ZIL – 1

Załącznik do informacji ZIL – 2

Załącznik do informacji ZIL – 3

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowalnych IN – 1

Załącznik do informacji ZIN – 1

Załącznik do deklaracji ZIN – 2

Załącznik do deklaracji ZIN – 3

 

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja o gruntach IR – 1

Załącznik do informacji ZIR – 1

Załącznik do informacji ZIR – 2

Załącznik do informacji ZIR – 3

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/zaleganiu w podatkach
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ...

Deklaracja na podatek od środków transoprtowych

 

Dokumenty dotyczące podatku akcyzowego.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego aktualny na 2024 rok

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie

Polecamy