Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
23°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Popowo-Ignacewo

 Sołtys: p. Maria Grunwald

Rada Sołecka
Derezińska Irena

Łuczak Stanisław

Grunwald Weronika


Popowo Ignacewo/ Popowo Podleśne

 Te dwie miejscowości tworzą jedno sołectwo. Większe jest Popowo Ignacewo, zamieszkiwane przez około 180 osób, Popowo Podleśne liczy około 25 mieszkańców. Nazwa wsi Popowo Ignacewo pochodzi od Ignacego, który był właścicielem majątku w latach 1389 - 1420, są to zarazem najstarsze wzmianki o tych wsiach.   Źródła wskazują, że co najmniej do początku XIX w. obie wsie miały tych samych właścicieli, były to rody Popowskich, Sokolnickich i Przysieckich, a od roku 1713 rodzina Godzimirskich. W roku 1843 majątki sprzedano rożnym właścicielom, od tego czasu zmieniali się oni bardzo często.

Zarówno w Popowie Ignacewie jak i w Popowie Podleśnym do dziś istnieją piękne dwory zbudowane w tym samym okresie(na przełomie lat 1880 - 1900) wówczas to ziemie te należały do Towarzystwa “Kaiser – Wilhelms – Spende” (Dar cesarza Wilhelma),

W okresie międzywojennym majątkiem w Popowie Ignacewie władała rodzina Saskowskich, która była fundatorem miejscowego kościoła, wybudowanego w latach 1933-36. Po II wojnie światowej majątek dworski przeszedł na Skarb Państwa, a następnie na jego bazie powstał Zakład Rolny należący do PGR Łabiszynek, specjalizujący się w hodowli owiec.

Natomiast majątek w Popowie Podleśnym po wojnie przeszedł na Skarb Państwa. Dziś pięknie odnowiony dwór stanowi własność Lasów Państwowych.

Sołectwo to jako jedno z pierwszych w gminie zostało skanalizowane i podłączone do gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiece, przy pomocy środków przedakcesyjnych SAPARD.

Polecamy