Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
20°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Przysieka

Sotys: p. Katarzyna Rzeczkowska
  
Rada Sołecka

Banaszak Paulina

Karcz Roman

Krupa Zygfryd 

Mortek Roman

 

Przysieka

 Wieś ma bardzo ciekawą historię. Powstała z dwóch wsi – bardzo starej Przysieki i Kobylnicy. Obecnie sołectwo zamieszkuje około 226 osób.

Pierwsza osada powstała tu prawdopodobnie w XII wieku. W dokumentach historycznych Przysieka pojawia się w 1243 r., kiedy książę Przemysł I nadał ją klasztorowi  w Gnieźnie. Najwcześniej znanymi właścicielami był ród Awdańców, po nich comes Lupus, a od 1381 r. wieś należała do rycerza Michała z rodu Dryów. W późniejszych latach panowali tu: Przysieccy, Popowscy, Płaczkowscy, Paruszewscy, Godzimirscy i Młodzianowscy. Na początku XIX w. weszła w skład tzw. klucza mieleszyńskiego, należącego do rodu Kalksteinów. W 1861 r. Przysiekę (majątek liczący 728 ha) kupił Niemiec Teodor Dionysius. W rękach tej rodziny pozostawała ona do lat 30 XX wieku. Ostatnimi jej właścicielami byli Wendorfowie.

Po dawnych właścicielach pozostał dwór klasycystyczny, wybudowany w końcu XIX w. W drugiej dekadzie XX w. był on miejscem spotkań masonów. Do dziś na strychu zachowało się pomieszczenie, tzw. komnata masońska, w której na ścianach widnieje kilkadziesiąt czytelnych, składanych kolorową farbą autografów z datami (m.in. 1912, 1916, 1918), być może śladami przyjęcia do loży. Starsi ludzie wspominali, że w okresie międzywojennym do dworu zjeżdżali się panowie w cylindrach ,ubrani na czarno w białych szalach i rękawiczkach.

Po II wojnie światowej majątek przeszedł na Skarb Państwa. Część majątku przejęło państwowe gospodarstwo rolne. Powstał folwark Przysieka, który wchodził w skład PGR Popowo Ignacewo.  Po jego likwidacji na początku lat 90. ubiegłego wieku, część ziemi kupili okoliczni rolnicy, a resztę z obiektami wydzierżawiono. Od wielu na majątku tym gospodarzy Planasa Polska Sp. z o.o., z kapitałem hiszpańskim. Spółka zajmuje się przede wszystkim produkcją sadzonek truskawek, daje sezonowe zatrudnienie kilkudziesięciu kobietom z okolicy.

W Przysiece położona jest Gminna Oczyszczalnia Ścieków. We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich.

Oprócz wspomnianego pałacu, w którym obecnie mieszka kilka rodzin, warta obejrzenia jest aleja kasztanowa rosnąca przy drodze ze starego bruku.

Polecamy