Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie duże 
5°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Rada gminy

Radni kadencji 2018 - 2023

1.

Pan Bartłomiej Adamczewski

 

2.

Pan Artur Baran

 

3.

Pan Tadeusz Bereźnicki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

4.

Pan Wojciech Cegiel

 

5.

Pan Janusz Ciszewski

 

6.

Pan Aron Książak

 

7.

Pan Janusz Dalbor

 

8.

Pan Andrzej Filary

 

9.

Pani Beata Goździewska

 

10.

Pan Zbigniew Kaczmarek

 

11.

Pan Arkadiusz Koperski

 

12.

Pan Mariusz Mikołajczak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

13.

Pan Adam Mościcki

 

14.

Pan Adam Pilarowski

Przewodniczący Rady Gminy

15.

Pan Roman Łukasik

 

Polecamy