Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
19°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Sokolniki

Sołtys: Lenarczyk Jadwiga

Rada Sołecka
Kożuch Marek

Barkowski Szymon

Bigos Marta

Zdrojewski Jacek

Goździewska Beata

 

Sokolniki

 Dawniej wieś typowo służebna, kojarzona z hodowlą sokołów. Jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od obowiązku hodowli ptaków wykorzystywanych przez władców na polowania, nałożonego na tutejszych mieszkańców. Dziś w Sokolnikach żyje około 186 osób.

Historycznych śladów wsi szukać można za czasów panowania Henryka Pobożnego czyli w XIII wieku. Wiadomo, że władca ten nadał dziesięcinę z Sokolnik na rzecz kościoła Św. Jerzego w Gnieźnie. Jako własność rodu Sokolnickich wieś występowała od końca XIV do XVII wieku. Ostatnim polskim właścicielem Sokolnik był F. Kruszyński, który pod koniec XIX wieku sprzedał osadę wraz z 340 hektarami przyległej ziemi Komisji Kolonizacyjnej.

Największą ciekawostką okolicy jest głaz narzutowy o obwodzie około 17 metrów. Legenda głosi, że wypadł on z rąk diabła, który z potężnym kamieniem przelatywał swego czasu nad wsią.

W Sokolnikach znajduje się drewniany kościół wzniesiony w latach 1682 - 1712, którego ściany ozdobione są cenną polichromią. 

Pod koniec lat 80. w Sokolnikach, prawie w całości w czynie społecznym, wzniesiona została świetlica. Nad wyposażeniem i utrzymaniem świetlicy czuwają panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i sołtys wsi.

Polecamy