Sołectwa

         Sołectwa Gminy Mieleszyn

 

Borzątew 

 

 Kowalewo 

 Popowo Tomkowe 

 

Dębłowo

 

 Łopienno

 Przysieka

 

Dobiejewo

 

 Mieleszyn

  Sokolniki

 

Dziadkówko            

 

  Mielno

  Świątniki Małe

 

 Karniszewo                 

 

 Popowo - Ignacewo                  

   Świątniki Wielkie      

Polecamy