Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
19°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Świątniki Wielkie

Sotys: Leszek Wojtaszek

Rada Sołecka
Kamyszek Krystian

Kuszak Michał

Koczorowska Lidia

 

Świątniki Wielkie

 Najdalej wysunięta na południe gminy miejscowość, granicząca z gminą Gniezno. W przeszłości związana ze Świątnikami Małymi, które - mimo mylącej nazwy - są trochę większe od swojego sąsiada.

Pierwsze wzmianki na temat Świątnik pochodzą z 1357 roku. Historyczne zapiski mówią o przynależności wsi do kapituły gnieźnieńskiej. Ta forma własności przetrwała aż do końca XVIII wieku. Podobnie jak sąsiedzi z przyległej osady, również mieszkańcy Świątnik Wielkich związani byli z katedrą, w której pełnili funkcje służebne, w święta wielkie.  

Obecnie Świątniki Wielkie zamieszkuje około 165 osób. Większość z nich, to rolnicy.

Ciekawostką wsi jest budowany przed wojną dworek, przez pokolenia należący do rodziny Małeckich. 

Świątniki Wielkie należą do parafii Modliszewko, położonej w sąsiadującej gminie.

W  Świątnikach znajduje się świetlica wiejska.

Polecamy