Urząd Gminy

Misja Urzędu Gminy:

„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców

oraz sprawna i efektywna realizacja zadań publicznych szansą na rozwój Gminy”

Wójt

Artur Hańczak

Przewodniczący Rady Gminy   

Adam Pilarowski

Skarbnik

Krzysztof Szulc

Sekretarz

Janusz Sztukowski

 
Adres Urzędu :

Urząd Gminy w Mieleszynie
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn
e-mail: gmina@mieleszyn.pl
 
Godziny pracy Urzędu:

Pon.  8.00 - 16.00
Wt. - Pt.   7.00 - 15.00

Numer konta Urzędu Gminy w Mieleszynie
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
85 90650006 0080 0800 2088 0001

 Numery telefonów

Sekretariat pok. nr     13 tel.    61 429 50 60, 609 299 084
            
Wójt  pok. nr    14 tel.     61 429 50 61,
Sekretarz  pok. nr    10  tel.    61 429 50 64, 604 099 539
Skarbnik pok. nr    11 tel.    61 429 50 63, 609 299 527

 

Księgowość i podatki pok. nr    6 tel.    61 429 50 62, 609 299 527
Urząd Stanu Cywilnego   pok. nr      9 tel.    61 429 50 65, 722 323 241

Rolnictwo, Oświata, Ochrona środowiska

pok. nr      3 tel.    61 429 50 68, 609 299 469
Rachuba Płac  pok. nr      4
Kadry, Obsługa Rady     pok. nr      5 tel.    61429 50 70, 609 299 593
Inwestycje, UE         pok. nr      12 tel.    61 429 50 71, 609 299 793

Polecamy