Gmina
Mieleszyn
bezchmurnie 
7°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 Znajduje się w miejscowości Przysieka 21A,

przy Zakładzie Usług Komunalnych i Rolniczych


 

PSZOK czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek – Piątek od 9.00 do 15.00

po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy

pod numerem tel. 61 429 50 68

Informujemy, że w związku z prowadzoną budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obiekt w Przysiece jest nieczynny do odwołania.


 

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) selektywnie zebrane:

- papier i tekturę,

- szkło,

- tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, drobny metal (puszki, kapsle itp.),

- odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone: trawa, liście, rozdrobnione gałęzie),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (szafy, stoły, kanapy, wykładziny, dywany, krzesła),

- opony,

 - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, komputery, drukarki itp.),

- odpady niebezpieczne (np. przeterminowane leki, baterie, akumulatory, puszki od farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, aerozolach),

- odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 tony odpadu stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych prac remontowych, na które nie jest wymagane zgłoszenie ani pozwolenie na budowę właściwego organu (cegły, gruz, muszla klozetowa, zlew, kafelki, płyta tzw. nida-gips itp.).

Odpady te należy dostarczyć do punktu  PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Na PSZOK-u NIE BĘDĄ przyjmowane:

- odpady wytworzone w wyniku działalności gospodarczej i rolniczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami,

- odpady zmieszane,

- azbest, papa, wełna mineralna, wata szklana, ondulina, szkło hartowane, szyby okienne,

- styropian z ocieplania budynków,

- części samochodowe (zderzaki, reflektory, części wewnętrzne samochodu itp.).

 

Odpady komunalne należy dostarczyć do punktu we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Osoba dostarczająca odpady na PSZOK zobowiązana jest wypełnić oświadczenie i dostarczyć je do tutejszego Urzędu Gminy celem potwierdzenia, a następnie osobiście umieścić je w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach pod nadzorem pracownika.

Informacja o okresowym wstrzymaniu odbioru odpadów komunalnych na terenie PSZOK w Przysiece

 

Polecamy